Čistenie vody v teréne

Technicky vzato, hocijakú vodu je možné premeniť na čistú pitnú. Je však potrebné vedieť, že nie je možné si proste nabrať vodu z hocijakej stoky. V závislosti od povahy a intenzity znečistenia a od lokálnych podmienok je možné použiť rôzne metódy úpravy vody. Ws&

Prevarenie

Jedna z najstarších a najúčinnejších metód sterilizácie vody. Vyžaduje dostatok času a energie vo forme dreva, paliva alebo elektrickej energie. Prevarením sa zabijú mikroorganizmy, ale neodstránime zákal ani chemické látky, ktoré zostanú vo vode aj naďalej. Rôzne druhy patogénov vo vode má rozdielnu citlivosť na teplotu. Nie všetky je možné zneškodniť za rovnakú dobu. Aby ste pri cestovaní zabránili infekčnej hnačke, je nutné dodržovať určitú dobu varu. Vzhľadom k tomu, že sa nedá len tak zistiť, aké druhy choroboplodných zárodkov voda obsahuje, je najvhodnejším riešením počítať s najodolnejšími patogénmi. V nulovej nadmorskej výške dosahuje voda bod varu pri 100°C. Päťminútové prevarenie  je dostatočné. V nadmorskej výške 4000 metrov klesá bod varu na 86,8°C. Za týchto okolností musíte vodu prevárať po dobu 20 minút.

DEZINFEKCIA

Dezinfekčné látky zabíjajú mikroorganizmy a pôsobia tak preventívne proti ochoreniu, ktoré tieto patogény spôsobujú. Pri úprave vody sú povolené nasledovné metódy a účinné látky: plynný chlór, chlór, oxid chloričitý, jód, ozón, striebro a ultrafialové (UV) žiarenie. Tieto látky má zmysel používať iba na ošetrenie čírej vody (ohľadne nerozpustných častíc čítaj nižšie) Chlór, jód, striebro a ich kombinácia sú vhodné na úpravu vody pri cestovaní.

Chlór je najrozšírenejšia dezinfekčná látka, používaná na celom svete. Rýchly účinok, široká dostupnosť, ľahká aplikácia a veľké množstvo spôsobov použitia, sú hlavnými plusmi tejto látky. Tak isto ako aj veľa ďalších dezinfekčných látok, chlór nemá dlhodobý sterilizačný účinok. Voda ošetrená chlórom môže byť pri dlhšom skladovaní opäť kontaminovaná.

Jód je podobne ako chlór halovým prvkom, vyznačuje sa dlhšou trvanlivosťou. Z historických dôvodov (jód bol prvýkrát použitý britskou a americkou armádou) je jód populárny hlavne vo forme tabliet. Značnou nevýhodou tejto látky je nepríjemná chuť. Vysoké dávky jódu v priebehu niekoľkých týždňov môžu viesť k vážnym poruchám štítnej žľazy (hypertyreóza). Na odstránenie jódu po vydezinfikovaní vody môžeme použiť filtre s aktívnym uhlíkom.

Striebro, presnejšie iónty striebra, predstavuje jednu z najstarších metód na deaktiváciu baktérii. Účinok striebra je pomalý, ale jeho dlhodobý efekt je úžasný – zabraňuje množeniu mikróbov po dobu až šesť mesiacov. Prípravky na báze strieborných iontov sú ideálne na kempovacie potreby a použitie na lodiach, ako aj na prevenciu a riešenie následkov prírodných a humanitárnych katastrof.

Oxid chloričitý bol donedávna vyrábaný iba prostredníctvom generátoru vo forme plynu. V súčasnosti sa dá vyrobiť pridaním tablety do vody. Medzi hlavné výhody tejto dezinfekčnej látky patrí vysoká účinnosť proti všetkým druhom mikroorganizmu, krátky čas pôsobenia a pH nezávislosť. Oxid chloričitý je jedinou dezinfekčnou látkou, ktorá účinkuje aj v zakalenej vode. Jeho jedinou nevýhodou je vyššia cena.

STERILIZÁCIA

Vo verejnej vodovodnej sieti je pitná voda, ktorá prešla priemyslovou úpravou vody, privádzaná do domácností. Voda v sieti je dopravovaná pod vysokým tlakom, pri nízkej teplote a je chránená pred svetlom – to sú podmienky nepriaznivé pre mikróby. Vo vyústení vodovodu, v objektoch je situácia úplne odlišná. Voda ostáva v zakončení vodovodu, je ohrievaná potrubím teplej vody. Toto prostredie podporuje rast baktérii. V prípade, že je voda vystavená takýmto podmienkam, potom naliata z kohútiku do pohára a vystavená dennému svetlu, prítomné mikroorganizmy sa môžu rýchlo namnožiť. Striebro bolo už od dôb starovekého Ríma používané na ochranu vody na cestách. Pridaním iontov striebra vo forme tabliet alebo roztoku do upravenej vody zabezpečíme ochranu pred opakovanou kontamináciou a môžeme vodu skladovať vo fľašiach alebo zásobárňach až po dobu šesť mesiacov.

DECHLORÁCIA

Vo veľa krajinách je do pitnej vody vo verejnom vodovode pridávaný chlór. Je to vhodné riešenie v prípade starých potrubných rozvodov, ktoré by mohli kontaminovať vodu. Negatívnou stránkou tejto metódy ošetrenia vody je nepríjemná chuť, na ktorú nemusia byť cestovatelia zvyknutí. Lepším riešením ako doporučovať, aby sme si pri čistení zubov zapchali nos, je použitie dechloračného činidla (např. Micropur Antichlorine). Tieto prípravky, dostupné v lekárňach, menia chlór prostredníctvom thiosíranu na soľ a obnovujú neutrálnu chuť vody.

MIKROFILTRÁCIA

Baktérie a prvoky (protozoa) sú najčastejšími druhmi mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú vo vode. Na odstránenie bežných druhov baktérii z vody je potrebný mikrofilter s veľkosťou pórov menšou ako 0,3 mikrona. Filtračná membrána môže byť vyrobená z keramiky, skleného vlákna alebo plastu. Prvoky, ako Giardia a Kryptosporidium dosahujú väčšej veľkosti (1 až 15 mikrónov) a môžu byť z vody odstránené filtrami s pórmi s veľkosťou menej ako 1 mikrón. Mikrofiltre sú schopné mechanicky odstrániť baktérie a prvoky, zatiaľ čo chemické procesy mikróby zabijú, ale neodstraňujú ich z vody. Pri mechanickej filtrácii prostredníctvom mikrofiltra, prechádza voda vždy priamo filtrom. Častice sú zachytené na povrchu filtra. Výhodou keramických filtrov je možnosť očistenia a opätovného použitia počas dlhého obdobia. Ohybnosť sklených vlákien umožňuje časté zahnutie, vďaka ktorým je povrch filtračnej membrány obrovský aj pri malom objeme filtra. Filtre so skleným vláknom sú tak schopné absorbovať veľké množstvo nečistôt a majú veľmi dlhú životnosť.

AKTÍVNY UHLÍK (ABSORPCIA)

Naše okolie je stále viac znečistené organickými a anorganickými látkami, ktoré prenikajú do vody, vzduchu a pôdy. Prírodné vodné zdroje vždy obsahujú bezpečné organické a anorganické substancie. Napríklad humusová kyselina, ktorá tvorí súčasť pôdy, je pri vyplavení zodpovedná za zahnednuté zafarbenie vody. Škodlivé látky, ako herbicídy a pesticídy, sa vo vode väčšinou vyskytujú iba vo veľmi malom množstve. Tieto látky sú z vody odstraňované iba v prípade prekročenia bezpečných medzí, z dôvodu prevencie zdravotných problémov. Všetky uvedené látky zodpovedné za znečistenie vody môžu byť odstránené prostredníctvom filtrácie využívajúcej aktívny uhlík. Pri tomto procese prichádza nežiaduca látka do kontaktu s aktívnym uhlíkom, a jeho povrch ju pohlcuje. Aktívny uhlík môže mať formu granulátu alebo stlačených blokov. Komprimované uhlíkové bloky majú oveľa hustejšiu štruktúru než granulát a preto disponujú podstatne väčšou schopnosťou absorpcie nečistôt. Keď sa povrch aktívneho uhlíku nasýti, je potrebné ho vymeniť. Životnosť filtrov s aktívnym uhlíkom závisí na miere znečistenia vody.

ZÁKAL A NEROZPUSTENÉ ČASTICE

Vodný zákal spôsobujú nerozpustené častice, niekedy označované aj ako suspendované častice. Väčšinou sa jedná o neškodné usadeniny. Nerozpustené častice sú prvky plávajúce vo vode, ktoré poskytujú mikroorganizmom výživu a umožňujú ich rast. Napriek tomu, že samy o sebe nepredstavujú zdravotné riziko, môžu brániť účinnej dezinfekcii vody. Dezinfekčná látka sa prilepí na povrch týchto častíc, čím dojde k jej vyčerpaniu alebo oslabeniu. Z týchto dôvodov má použitie chemických dezinfekčných látok význam výlučne pri čírej vode. Zakalená voda musí byť pred chemickou dezinfekciou najprv prefiltrovaná.

Aká je miera zákalu? Intenzita vodného zákalu sa dá merať prostredníctvom Nefelometrických jednotiek zakalenia (NTU). Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), by mala mať voda z vodovodu zákal nižší ako 1 NTU. WHO uvádza, že voda so zákalom vyšším ako 5 NTU už nie je vhodná na konzumáciu bez filtrácie.

ZMAKČOVANIE VODY

Dažďové kvapky zachytávajú kysličník uhličitý, ktorý je vo vzduchu. Pri rozpustení vo vode ho menia na kyselinu uhličitú. Tento mierne kyslý dážď preniká do pôdy a rozpúšťa minerály ako je vápnik a horčík, obsiahnuté v horninách. Tieto látky sú pre ľudský organizmus dôležité (kostný systém, prevencia srdečných chorôb), sú obzvlášť vítané, ak sa v domácnosti objaví vodný kameň. Tvrdosť vody sa dá najlepšie odstrániť vďaka ióntovej výmene. Filtračné konvice, napríklad značky BRITA, sú bežne známym príkladom tejto metódy. Zásobník filtra obsahuje malé guličky, ktoré sú nabité ióntami soli. Počas prietoku vody filtrom dochadza k výmene ióntov vápnika a horčíka za iónty soli. Tento typ filtra je určený iba na úpravu mikrobiologicky nezávadnej vody a nedokáže odstrániť žiadne baktérie. Zásobník filtra je nutné často meniť, aby sa zamedzilo množeniu bakterií vo vnútri filtra. Filtračná konvice by mala byť uskladnená v chladničke, pretože tma a nízka teplota zabraňujú množeniu bakterií.

FILTRÁCIA UV SVETLOM

UV lampy vydávajú UV-C (ultrafialové žiarenie) s vlnovou dĺžkou 253,7 nm, ktoré má baktericídne účinky (zabíja baktérie). Výrobok SP UV poskytuje čistú, čerstvú a priezračnú vodu jednoduchým, účinným spôsobom, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu. Voda je pumpovaná cez jednotku UV lampy. Vo vnútri UV lampy je voda vystavená žiareniu UV-C s vlnovou dĺžkou 253,7 nm, ktoré vydáva špeciálna lampa. Toto žiarenie zabíja baktérie, víry a ostatné jednoduché organizmy a zabraňuje ich množeniu. V dôsledku dĺžky jednotky je voda vystavená väčšej dávke žiarenia po zvlášť dlhú dobu. Nerezové vnútro okrem toho odráža UV-C žiarenie a tým sa zvyšuje účinnosť prístroja až o 35%. Vnútro vyrobené z nerezovej ocele je elektrolyticky zušľachtené a to zabraňuje nečistote zostávať na povrchu a udržuje to maximálnu odrazivosť.

Účinok na baktérie: Bacillus anthracis, bacillus subtilis, escherichia coli, proteus vulgaris, pseudomonas aeruginosa, salmonella, staphylococcus aureus a iné.
Účinok na kvasinky: Saccharomyces ellipsoideus, saccharomyces sp.

Camelbak All clear účinná v 99.99% prípadov

zdroj: www.bezpecnavoda.cz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *